Aggiornamento variazioni dei listini

AGGIORNAMENTO VARIAZIONI DI LISTINO 2024:

ZCC dall’ 01/04/2024

MITSUBISHI dall’ 01/04/2024

YG-1 dal 01/01/2024

EMUGE dal 01/01/2024

AGGIORNAMENTO VARIAZIONI DI LISTINO 2023:

ISCAR dal 01/10/2023

FEBAMETAL dal 06/11/2023

TANOI dal 01/09/2023

HAIMER dal 01/08/2023

SCHUNK dal 01/07/2023

RUPAC dal 01/05/2023

FAMI dal 27/04/2023

MITSUBISHI dal 01/04/2023

TESA dal 01/04/2023

ZCC dal 01/03/2023

ILIX dal 01/03/2023

INTEGI 01/01/2023

HAIMER dal 01/01/2023

SCHUNK 01/01/2023

EMUGE dal 01/01/2023

NOMA dal 01/01/2023

YG-1 dal 01/01/2023

 

AGGIORNAMENTO VARIAZIONI DI LISTINO 2022:

GAIT dal 01/09/2022

EMUGE FRANKEN dal 01/07/2022

ZCC EUROPE Cilindretti dal 01/07/2022

HAIMER dal 01/06/2022

KENDU dal 01/06/2022

RUPAC dal 01/04/2022 + aggiornamento dal 01/07/2022

SCHUNK dal 01/07/2022